RODO

Home > RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MONADITH
Przemysław Igielski
św. Józefa 73
87-100 Toruń
577 663 777

Będę przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

PRAWO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Monadith Toruń

MONADITH TORUŃ
ul. Świętego Józefa 73 / Osiedlowa 1
tel. komórkowy: 577 663 777
tel. stacjonarny: 56 660 10 30
email: przemyslawigielski1@wp.pl

Rejestracja

piątek – poniedziałek: 8:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 14:00

Wejście do Ośrodka znajduje się z boku domu, od ulicy Osiedlowej.

home.jpg