MONADITH TORUŃ
testy alergiczne, odczulanie, test na boreliozę, ludzkie pasożyty, terapia antynikotynowa

Monadith to ośrodek, który istnieje w Toruniu już ponad 20 lat.
W tym czasie w ośrodku pomoc znaleźli pacjenci z alergiami, dolegliwościami oddechowymi, problemami skórnymi, bólami o różnym podłożu i wieloma innymi schorzeniami.
W ośrodku przeprowadza się terapię na ponad 250 różnego typu dolegliwości.
Bazujemy na niemieckim aparacie terapeutycznym – BICOM.
Urządzenie jest obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę Fizykoterapeutów.

Biorezonans

Biorezonans jest urządzeniem, które służy do diagnostyki i terapii. Zaliczany jest do dziedziny medycyny alternatywnej (naturalnej). Zabieg przeprowadzany za jego pomocą nazywany jest terapią biorezonansową, lub po prostu diagnostyką. Podczas jego stosowania pacjenci zostają poddani działaniu wibracji elektromagnetycznych, które mają dwa zadania:
– zbadanie organizmu i poszczególnych jego części
– przeprowadzenie terapii uzdrawiającej.

Testy alergiczne

Za pomocą aparatu BICOM przeprowadzane są bezinwazyjne i bezbolesne testy alergiczne. Testami mogą być objęci zarówno pacjenci dorośli jak i dzieci powyżej 5 miesiąca życia. Możliwość wykonywania testów u tak małych dzieci jest szczególną zaletą tej metody. Nie istnieją górne ograniczenia wiekowe. Z powodu bezbolesnego przeprowadzania testów, pacjenci nie są narażeni na dyskomfort w trakcie badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które nie są narażone na stres związany z wizytą w naszym ośrodku.

Testy na ludzkie pasożyty

W czasie wielu stuleci, pasożyty przystosowały się do życia w środowisku wnętrza ludzkiego organizmu na tyle dobrze, że organizm nie jest w stanie o własnych siłach ich rozpoznać i zgładzić. Za to tacy nieproszeni goście doprowadzają organizm do rozchorowania, a niektóre mogą nawet zagrozić ludzkiemu życiu.

Test na boreliozę

Borelioza to dolegliwość nazywana inaczej „Chorobą z Lyme” lub krętkowicą kleszczową. Po raz pierwszy usłyszano o niej w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Za przyczynę jej powstawania uważa się zarażenie bakteriami Borellia burgdorferi. Bakterie te mogą występować pod kilkoma postaciami (jako krętki i cysty). Te pierwsze charakteryzują się dużą ruchliwością, natomiast cysty (formy przetrwalnikowe) są nieruchome i odporne na antybiotyki, które mogą niszczyć krętki. Pewne postacie boreliozy wywołują symptomy w okolicy stawowej, natomiast inne dotyczą stanów neurologicznych. Pojawiają się również różnego rodzaju zmiany skórne.

Terapia antynikotynowa

W ośrodku Monadith od 20 lat przeprowadzana jest terapia antynikotynowa, która pomogła wielu pacjentom zerwać z nałogiem . Terapia polega na pozbawieniu pacjenta tak zwanego głodu nikotynowego, który jest głównym problemem uzależnienia od papierosów. Terapia jest całkowicie bezbolesna i bezinwazyjna dla organizmu. Zabieg trwa 20 minut. Aby rzucić palenie wystarczy tylko jeden zabieg. Niedopałek papierosa umieszcza się w elektrodzie kubkowej.

Inne terapie

Możliwość zastosowana terapii biorezonansowej w różnorodnych przypadkach chorobowych wynika z faktu, że wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu są wynikiem zakłóceń drgań elektromagnetycznych. Dlatego też lista chorób i dolegliwości jest dość długa.