TERAPIA BIOREZONANSOWA NADZIEJĄ NA ZDROWIE

Czym jest Biorezonans ?

Wiadomo, że procesy biochemiczne sterowane są polem elektromagnetycznym ,związanym z zachodzącymi w organizmie przemianami chemicznymi. Właśnie to pole, wytwarzane wewnątrz i na zewnątrz organizmu, można wykorzystać w leczeniu różnych schorzeń odbierając je przy pomocy elektrod i przekształcając na sygnały terapeutyczne indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta. Efektem prac nad sygnałami elektromagnetycznymi jest aparat BICOM. Wykorzystuje on biofizyczne informacje wysyłane przez organizm pacjenta i pozwala na ustawienie odpowiedniej terapii likwidującej przyczyny schorzeń, a nie objawy.

Zasada terapii Biorezonansowej

Elektromagnetyczne sygnały wysyłane przez organizm zarówno do wewnątrz,jak i na zewnątrz ciała, są odbierane za pomocą elektrod i przekazywane przewodami do aparatu BICOM. Zawierają one wszystkie patologiczne i morfologiczne informacje pozwalające na ustalenie indywidualnego sygnału terapeutycznego. Celem terapii jest zredukowanie informacji patologicznych, a nawet ich usunięcie oraz wzmocnienie drgań fizjologicznych. Aby to osiągnąć, w filtrze umieszczonym w aparacie BICOM , informacje patologiczne są separowane i przez odpowiednie urządzenia elektroniczne tworzy się ich zwierciadlane odbicie. Odwrócone informacje przekazywane są poprzez elektrody z powrotem do organizmu pacjenta i nakładają się na drgania oryginalne. Prowadzi to do zredukowania lub nawet całkowitego wyeliminowania patologicznych częstotliwości drgań i w ten sposób zostają odciążone właściwie dla organizmu siły regulacyjne , które teraz mogą zacząć funkcjonować bez przeszkód. Wraz z poprawą stanu energii automatycznie zaczynają sprawniej przebiegać wszystkie procesy biochemiczne prowadząc do normalizacji całego organizmu, względnie wyzdrowienia.

BICOM

Leczenie przy pomocy aparatu  BICOM odbywa się przy zastosowaniu procesu terapeutycznego działającego w obszarze ultrasubtelnego biorezonansu. Terapia biorezonansowa, wykorzystująca aparat BICOM, jest nowoczesnym i skutecznym osiągnięciem medycyny naturalnej, dokonanym przez niemieckich naukowców. Terapia opiera się na wykorzystaniu własnych drgań elektromagnetycznych pacjenta, co stanowi jej wiodącą zaletę, ponieważ dzięki temu jest ona bezinwazyjna i całkowicie bezpieczna.

Przeciwwskazaniami do stosowania terapii są umieszczone w ciele pacjenta metalowe elementy np. rozrusznik serca oraz zaawansowana ciąża.